22:23 EDT Thứ năm, 22/10/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 43/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 43/2020 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)

Ngày ban hành 16/10/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 121 | Tải về : 26 Tải về
Nội dung chi tiết
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  43/2020 (Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020)


            Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 19/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn của Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy đinh về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ -  Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Mai.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Xã hội huyện Chơn Thành; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 7 giờ 30 đến 9 giờ: Đoàn khảo sát tại trường THCS Minh Lập (xã Minh Lập, huyện Chơn Thành) và trường THPT Chơn Thành (huyện Chơn Thành).
- 9 giờ 15: Đoàn làm việc với UBND huyện Chơn Thành.
 ( 7 giờ xe xuất phát tại trụ sở HĐND tỉnh)
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: TP, PTP và chuyên viên, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
 CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp:
- 13 giờ 30 đến 15 giờ 30: Thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh và xem xét, thống nhất báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- 15 giờ 30: Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.
Mời dự: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: tại Phòng họp C.

THỨ BA (ngày 20/10)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban VH-XH HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ, tại Phòng họp B - Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Hà Anh Dũng – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn của Ban VH-XH HĐND tỉnh:  
- 8 giờ: Đoàn làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.
Thành phần Đoàn: đ/c Vũ Thanh Ngữ -  Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh. Chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Mai.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
- 10 giờ: Chủ trì họp Ban VH-XH HĐND tỉnh để thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ mười ba (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa IX.
Mời dự: đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Địa điểm: Phòng họp B - Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đi học lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành năm 2020 tại Trường Chính trị tỉnh đến hết ngày 11/12/2020.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 21/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch và hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND huyện Hớn Quản tại trụ sở HĐND và UBND huyện Hớn Quản.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c Phạm Phước Hải – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban để xem xét, thông qua báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong hoạt động bổ trợ tư pháp của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Thành phần:  Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh: đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; chuyên viên: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi.
Mời dự: đại diện lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.

THỨ NĂM (ngày 22/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát công tác quy hoạch và hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Thành phần: các Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban KT-NS HĐND tỉnh. cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời tham dự Đoàn giám sát: đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
- 8 giờ, Đoàn làm việc với UBND thị xã Phước Long tại trụ sở HĐND và UBND thị xã Phước Long.
- 14 giờ, Đoàn làm việc với Sở Giao thông vận tải tại trụ sở Giao thông vận tải.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đại diện Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (theo Lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ, tại Phòng họp G, UBND tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 23/10)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ mười hai (chuyên đề), HĐND thị xã Bình Long khóa XI, Nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Thị ủy.
 Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
        (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....