05:13 ICT Thứ sáu, 14/05/2021
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch tuần 48/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 48/2020 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)

Ngày ban hành 20/11/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 194 | Tải về : 76 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  48/2020 (Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 28/11/2020)


           Trong tuần, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

THỨ HAI (ngày 23/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy:
- 8 giờ, thăm và làm việc với Trường Trung học cơ sở Tân Phú nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và kiểm tra tình hình triển khai chương trình xây dựng trường học thông minh.
Địa điểm: tại Trường Trung học Cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
- 9 giờ, thăm và làm việc với Trường PTTH Chuyên Quang Trung nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và kiểm tra tình hình triển khai chương trình xây dựng trường học song ngữ (Việt – Anh); Làm việc với Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2021.
Địa điểm: Trường PTTH Chuyên Quang Trung, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c Ủy viên Chi ủy chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.
CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đảng chủ trì họp Tổ đảng lãnh đạo. Nội dung: Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên năm 2020.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT - thư ký.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp B.

THỨ BA (ngày 24/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ:
- 9 giờ 30, đi kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Địa điểm: Đoàn tập trung tại trụ sở Huyện uỷ Bù Gia Mập vào lúc 8 giờ 00.
- 10 giờ, làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bù Gia Mập về kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Địa điểm: Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
3/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tuyên dương “Người khuyết tật – trẻ mồ côi và Người Bảo trợ tiêu biểu” lần thứ VI, năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
4/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp xét đánh giá, phân loại công chức, người lao động và xét Thi đua, khen thưởng năm 2020.
Thành phần: Các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Phòng họp B.

THỨ TƯ (ngày 25/11)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh uỷ:
- 8 giờ, đi kiểm tra các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc Ninh.  
Địa điểm: Đoàn tập trung tại trụ sở Huyện uỷ Lộc Ninh vào lúc 8 giờ.
- 9 giờ, làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Lộc Ninh về kết quả thực hiện công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.  
Địa điểm: tại Huyện uỷ Lộc Ninh.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh dự Hội nghị “Tập huấn về thẩm tra, giám sát ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và phổ biến Luật Ngân sách nhà nước cho đại biểu HĐND” của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tổ chức tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, ngày 26/11/2020, tại Khách sạn Palace Số 01 Nguyễn Trãi, phường 1, Thành phố Vũng Tàu.     
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long, đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.     
3/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh tỉnh dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.
4/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ NĂM (ngày 26/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 và các đề án, chương trình của Chính phủ về phong trào có hiệu lực đến năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 27/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ 8 giờ, đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh. TP, PTP, Chuyên viên phòng Tổng hợp ghi biên bản (theo Công văn số 346/HĐND ngày 12/11/2020 của HĐND tỉnh ). 

THỨ BẢY (ngày 28/11)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020.
 Thành phần: các đ/c đảng viên Chi bộ.
 Mời dự: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp C.
 
            (Lịch này thay thư mời). 
                                                                                                
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....