19:59 EDT Thứ tư, 22/05/2019
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : ịch Tuần 18/2018
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 18 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)

Ngày ban hành 27/04/2018
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 226 | Tải về : 84 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  18 (Từ ngày 30/4/2018 đến ngày 04/5/2018)


THỨ HAI (ngày 30/4) + THỨ BA (ngày 01/5)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam(30/4) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2018.
2/ Các đ/c Lãnh đạo và công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh trực cơ quan theo Thông báo số 63/TB-VP ngày 20/04/2018 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 02/5)
SÁNG :
 1/ Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đ/c Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, Thư ký Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp B.
2/ Từ 09 giờ 00: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, TAND, VKSND, Cục Thi hành án dân sự để chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.
Thành phần: đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh. Mời dự: lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Cùng dự: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chuyên viên phòng Tổng hợp; đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP. HCTCQT.
Địa điểm: Phòng họp C.
 
CHIỀU:
1/ Từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 00: Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Văn phòng HĐND tỉnh về công tác cán bộ.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 5/2018.
  Thành phần: các đ/c đảng viên trong Chi bộ
  Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp C.

THỨ NĂM (ngày 03/5)
SÁNG:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát thông qua đề cương Kế hoạch giám sát đối với lãnh đạo Sở Tài chính theo Quyết định 962-QĐ/TU của Tỉnh ủy.
Thành phần: đ/c Nguyễn Thành Phương – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đ/c Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Tạ Thu Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đ/c Đào Thị Triển – Trưởng phòng Tổng hợp.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại Phòng họp A.
2/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ tại tỉnh Tây Ninh đến hết ngày 04/5/2018.
Thành phần Đoàn: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển – TP. Tổng hợp, đ/c Nguyễn Văn Nguyện – TP.HCTCQT.
Lái xe: đ/c Lê Văn Thành, đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ SÁU (ngày 04/5)
1/ Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 
               (Lịch này thay thư mời).