09:36 EDT Thứ ba, 11/08/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Lịch làm việc tuần 04-05/2020
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 04 + 05 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

Ngày ban hành 09/01/2020
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 334 | Tải về : 103 Tải về
Nội dung chi tiết
  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH

Tuần lễ  04 + 05 (Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020)

                             TUẦN 04
 
THỨ HAI (ngày 20/01)
SÁNG:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ Viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ và dâng hương viếng anh linh các liệt sỹ nhân dịp 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và đón Tết cổ truyền Canh Tý năm 2020.
Thời gian, địa điểm: 6 giờ, tại Nghĩa trang liệt sỹ.
Lái xe: đ/c Nguyễn Thế Cẩn.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì Họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thành phần: đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh;
Kính mời dự: Đại biểu HĐND tỉnh là đảng viên.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa IX.
Thành phần:  Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Cùng dự: LĐVP, TP, PTP và chuyên viên.
Mời dự: có thư mời riêng
Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 15, tại Hội trường tỉnh ủy.
CHIỀU:
1/ 14 giờ, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đối với các cán cán bộ hưu trí tại TP. Đồng Xoài (Đoàn số 1). Theo Kế hoạch số 03/KH-UBND tỉnh ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh (theo Lịch Tỉnh ủy).
 Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng làm việc tại trụ sở.

THỨ BA (ngày 21/01)
SÁNG:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế – Ngân sách, Văn hóa – Xã hội làm việc tại trụ sở.
2/ 7 giờ 30, Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà chúc Tết Nguyên đán Canh Tý  năm 2020 đối với các gia đình chính sách ở xã Phú Văn – huyện Bù Gia Mập.
  Lái xe: đ/c Nguyễn Thế Cẩn
3/ Đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, tại Phòng khách VIP.
CHIỀU:
1/ 13 giờ 30, Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà chúc Tết Nguyên đán Canh Tý  năm 2020 đối với các gia đình chính sách tại huyện Bù Đăng.
    Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

THỨ TƯ (ngày 22/01)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ Hòa – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh: Dân tộc, Kinh tế – Ngân sách, Pháp chế; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, tại Phòng khách VIP.

THỨ NĂM (ngày 23/01 – 29 Âm lịch)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 ( từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 27/01/2020).
 2/ Đ/c Trịnh Thị Hòa – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh.
3/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ SÁU (ngày 24/01 – 30 Âm lịch)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh trực tiếp khách đến chúc Tết Thường trực HĐND tỉnh.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.
TỐI:
1/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh dự Lễ hội giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 (theo Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 22 giờ 00 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
2/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh đón Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại cơ quan.
Thời gian, địa điểm: Từ 20 đến 00 giờ 15 ngày 25/01/2020, tại Phòng khách VIP.
 
                                 TUẦN 05

THỨ BẢY ( ngày 25/01 – Mùng 01 Tết)
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.

CHỦ NHẬT (ngày 26/01 – Mùng 02 Tết)
1/ Đ/c Vũ Thanh Ngữ – Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh trực  giải quyết công việc đột xuất.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.
  
THỨ HAI (ngày 27/01 – Mùng 03 Tết)
1/ Đ/c Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trực  giải quyết công việc đột xuất.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ BA (ngày 28/01 – Mùng 04 Tết)
1/ Đ/c Trịnh Văn Huy – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ TƯ (ngày 29/01 – Mùng 05 Tết)
1/ Đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh trực giải quyết công việc đột xuất.
2/ Trực công vụ: theo Thông báo số 10/TB-VP ngày 15/01/2020 của Văn phòng HĐND tỉnh.

THỨ NĂM (ngày 30/01 – Mùng 6 Tết)
 - 8 giờ 00, Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh dự họp mặt đầu Xuân tại Phòng khách VIP. Sau họp mặt làm việc bình thường.

THỨ SÁU (ngày 31/01)

2/ Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.                 (Lịch này thay thư mời). 
 
                                                                                                                
 
 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....