02:13 EDT Thứ sáu, 29/05/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : lịch làm việc tuần 09
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 09 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019)

Ngày ban hành 22/02/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 181 | Tải về : 120 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  09 (Từ ngày 25/02/2019 đến ngày 01/03/2019)

 

THỨ HAI (ngày 25/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh,  đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh, đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (đến hết ngày 26/02/2019).
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long, đ/c Lê Văn Thành,  đ/c Đỗ Quang Vinh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ BA (ngày 26/02)
SÁNG
1/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh đi công tác tại Bình Thuận (đến hết ngày 27/02/2019).
Lái xe: đ/c Trương Đàng Long.
2/ Đ/c TT.HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2019),
Thời gian, địa điểm: 8 giờ, tại Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Lái xe:  Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu.
3/ Đ/c  Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự tham gia Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước” của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Văn phòng UBND tỉnh.
2/ Đ/c Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 27/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự gặp mặt thành viên Câu lạc bộ Trí thức và Câu lạc bộ Nữ trí thức đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
THỨ NĂM (ngày 28/02)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019) và 30 năm  “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường tỉnh.
2/ Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh  họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
3/ Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 01/03)
SÁNG + CHIỀU:
1/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2/ Đ/c  Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự:
+ 07 giờ 30 đến 08 giờ 30: Làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế, tham vấn các chủ trương, chính sách để xây dựng ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy phát triển ngành điều, ngành chăn nuôi của tỉnh.
+ Từ 08 giờ 30’ đến 10 giờ 00’: Làm việc với lãnh đạo một số sở, ngành liên quan về chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói, giảm nghèo nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Địa điểm: Tại phòng họp C - Văn phòng Tỉnh ủy.
2/ Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời). 

 
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....