21:58 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : lịch làm việc tuần 40/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 39 (Từ ngày23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Ngày ban hành 27/09/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 199 | Tải về : 66 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  39 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019)

 

THỨ HAI (ngày 30/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy (theo lịch Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 6 giờ 45, tập trung tại trụ sở Tỉnh ủy.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát việc lập, chấp hành, công khai, quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,  Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00,  tại trụ sở UBND huyện Phú Riềng (8 giờ 30 tập trung tại Văn phòng HĐND tỉnh).
Lái xe: Đ/c Nguyễn Vĩnh Sáu
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy tỉnh năm 2019 (đến hết ngày 11/10/2019).
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường Quân sự tỉnh.
4. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp Tỉnh ủy.
5. Đ/c Trịnh Thị Hòa - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến Luật.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
6. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 01/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c  Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp công dân cùng Bí Thứ Tỉnh ủy tháng 9/2019 (theo lịch Tỉnh ủy) .
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c  Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00,  tại Hội trường Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh..
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát việc thực thi pháp luật về công tác thành tra và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:
+ 8 giờ 00,  tại trụ sở Sở Y tế.
+ 14 giờ 00,  tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 02/10)
SÁNG:
1. Đ/c  Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát việc thực thi pháp luật về công tác thành tra và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00,  tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
CHIỀU:
1Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp:
+ 13 giờ 30, họp Chi ủy chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: các đ/c chí ủy viên chi ủy Chi bộ VP HĐND tỉnh
 + 14 giờ, họp Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ VP HĐND tỉnh.  
Địa điểm:  tại Phòng họp C - HĐND tỉnh..
 THỨ NĂM (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên thứ 17 khóa X nhiệm kỳ 2015-2020.
 Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00,  tại Hội trường Tỉnh ủy (lầu 3).
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc với Binh đoàn 16 về tình hình hoạt động của Binh đoàn, những đề xuất kiến nghị của Binh đoàn đối với tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00,  tại Hội trường Tỉnh ủy..
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 04/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đ/c  Nguyễn Văn Thành - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh họp Tiểu ban Văn kiện, Tiểu Ban Nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thời gian, địa điểm: 8giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Phạm Phước Hải - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đi giám sát việc thực thi pháp luật về công tác thành tra và phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Đ/c Trịnh Văn Huy, đ/c Trịnh Thị Hòa và các Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, đ/c Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; Phóng viên Báo Bình Phước, Đài PTTH tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng đi.
Thời gian, địa điểm:  8 giờ 00,  tại trụ sở Thanh tra tỉnh.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
4. Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp tổ rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại phòng họp Tỉnh ủy.
5. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh dự Hội thảo chuyên đề xây dựng đô thị thông minh.
 Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30,  tại trụ sở HĐND-UBND thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Đ/c
 
(Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....