23:10 EDT Thứ năm, 04/06/2020
Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : lịch làm việc tuần 46/2019
Về việc / trích yếu

Lịch làm việc Tuần lễ 46 (Từ ngày11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

Ngày ban hành 08/11/2019
Loại văn bản / tài liệu Lịch công tác
Là công văn (văn bản) Công văn (văn bản) đi
Đơn vị / phòng ban Phòng Hành chính
Lĩnh vực Lịch công tác
Người ký duyệt Đỗ Văn Mạnh
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn phòng
Xem : 179 | Tải về : 87 Tải về
Nội dung chi tiết
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND TỈNH
Tuần lễ  46 (Từ ngày11/11/2019 đến ngày 16/11/2019)

 

THỨ HAI (ngày 11/11)
SÁNG:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Lê Thị Thanh Loan - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh dự Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì họp Trưởng, Phó các phòng chuyên môn. đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - kế toán cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 9 giờ 00, tại phòng họp B. 
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với các sở về công tác xây dựng các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND tỉnh.
Thành phần: Các Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Nguyễn Quốc Cường và các Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Thời gian
+ 13 giờ 30, làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
+ 15 giờ 00, làm  việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Địa điểm: Sở Tài nguyên - Môi trường.
Lái xe: Đ/c Trương Đàng Long.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: Dân tộc, Pháp chế, Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 12/11)
SÁNG:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019.
Mời dự: Đ/c Trịnh Văn Huy - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Đồng Phú cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
2. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh dự họp UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp A -UBND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh tiếp tục dự họpUBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh (theo lịch UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại phòng họp A -UBND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 13/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.Trưởng, Phó phòng, chuyên viên phòng tổng hợp cùng dự.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 14/11)
 SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 15/11)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đ/c Đỗ Văn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 16/11)
CHIỀU:
1. Đ/c Trần Ngọc Trai - Phó chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 20 năm 2019.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Tỉnh ủy
.
 (Lịch này thay thư mời). 

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....