06:47 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Ban Dân tộc của HĐND tỉnh họp đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ năm - 01/11/2018 10:30
Ngày 30/10/2018, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp Đoàn giám sát thông qua báo cáo kết quả giám sát về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh.
Theo Đề án của tỉnh ban hành, tổng số hộ đồng bào DTTS nghèo, hộ nghèo ở các xã và thôn đặc biệt khó khăn thụ hưởng chính sách là 4.835 hộ, trong đó hộ nghèo người kinh là 1.111 hộ. Nhu cầu kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách: đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; vay vốn tín dụng là 145.991,5 triệu đồng (Ngân sách TW đầu tư hỗ trợ: 23.591,5 triệu đồng; NS tỉnh chi phí quản lý: 1.000 triệu đồng; Vốn vay NHCSXH: 121.400 triệu đồng). Tuy nhiên, qua gần hai năm tổ chức, triển khai thực hiện nhưng đến hết quý II năm 2018 Trung ương vẫn chưa phân bổ vốn cho tỉnh để thực hiện; ngân sách của địa phương trong năm 2018 đã phân bổ 4.100 triệu đồng để các huyện triển khai thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề (mua sắm máy móc...). Bên cạnh đó, việc xây dựng một số nội dung, chỉ tiêu hỗ trợ các chính sách theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương: hiện nay địa phương không có quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất (do chủ trương đón cửa rừng của Chính phủ) nhưng Đề án vẫn xây dựng phương án hỗ trợ đất sản xuất; việc xác định chính quyền địa phương (các huyện) tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, dòng họ, cha mẹ tự san sẻ và giúp đỡ đất ở cho các hộ để có đất ở là không có tính khả thi và chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Từ những hạn chế, bất cập nêu trên Ban dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh: có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản trả lời cho tỉnh về quỹ đất bố trí thực hiện Đề án sau khi Thủ tướng Chính phủ có chủ trương đón cửa rừng; sửa đổi một số nội dung, chỉ tiêu hỗ trợ các chính sách theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương và bảo đảm khả năng giải ngân khi Trung ương phân bổ kinh phí thực hiện Đề án. Đối với Ban Dân tộc tỉnh: nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tham mưu UBND tỉnh Ban hành văn bản chỉ đạo, ra quyết định tổ chức triển khai thực hiện Đề án như: Phương thức tuyên truyền, vận động cộng đồng, dòng họ, cha mẹ tự san sẻ và giúp đỡ đất ở cho các hộ để có đất ở (500 hộ) là không phù hợp với thực tế. UBND các huyện không có quỹ đất để quy hoạch thực hiện đề án, tuy nhiên tỉnh vẫn xây dựng  phương án hỗ trợ cho 859 hộ, kinh phí 12.885 triệu đồng. 

Tác giả bài viết: Văn Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....