13:31 ICT Thứ hai, 27/09/2021

Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Ban Thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc

Thứ ba - 16/06/2020 16:11
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khoá IX, ngày 15/6/2020, Ban dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức họp Ban thông qua thẩm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về lĩnh vực dân tộc và Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Ban.
   Ban dân tộc HĐND tỉnh, cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 về lĩnh vực dân tộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS cao, chiếm trên 50% tổng số hộ nghèo của tỉnh, đặc biệt đối tượng hộ nghèo có xu hướng trẻ hoá ngày càng tăng; công tác tuyên truyền cho đồng bào DTTS để thay đổi một số phong tục tập quán lạc hậu trong sinh hoạt đời sống hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh nông thôn trong vùng đồng bào DTTS nhiều nơi còn phức tạp như: Tình trạng bán điều non, vay tiền lãi suất cao, cầm cố đất, bán đất, lừa đảo vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn xảy ra, dẫn đến nguy cơ phát sinh hộ nghèo và tái nghèo cao; đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cấp cơ sở không ổn định, thiếu về số lượng đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các chính sách.
   Ban dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bổ sung các nhiệm vụ, giảm pháp sau: Bố trí nguồn lực và chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác dân tộc năm 2020 (theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh). Xây dựng, triển khai "Đề án tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh; có giải pháp xử lý hiệu quả tình trạng vay tiền lãi suất cao, lừa đảo vay vốn ngân hàng để chiếm đoạt quyền sử dụng đất trong vùng đồng bào DTTS.


Tác giả bài viết: Văn Sáu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....