06:53 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh họp Ban thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư - 11/09/2019 16:58
Sáng ngày 10/9/2019, tại phòng họp B trụ sở HĐND tỉnh, Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành họp tổng thể để thông qua kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh.
Dự họp có các Thành viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc nhà nước và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh.

Qua báo cáo kết quả giám sát cho thấy: tổng số phí sử dụng đường bộ (đối với xe ô tô) thu được trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2019  là 366 tỷ 296 triệu đông, đã nộp Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương 361 tỷ 730 triệu đồng; tổng số phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô thu được là 21 tỷ 825 triệu đồng.Tổng kinh phí Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh được phân bổ từ Trung ương là 163 tỷ 176 triệu đồng, Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh đã tiến hành chi các hoạt động của Văn phòng quỹ, Hội đồng quỹ, tuyên truyền, duy tu, sửa chữa một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn tỉnh. Với nguồn phí sử dụng đường bộ thu từ xe mô tô các huyện, thị xã đã sửa chữa một số tuyến đường giao thông xuống cấp, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhìn chung,việc thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; kinh phí bảo trì đường bộ được quản lý, sử dụng cơ bản đảm bảo mục tiêu duy tu, sửa chữa các tuyến đường; quy trình thẩm định và lựa chọn các tuyến đường để sửa chữa được tiến hành theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định về thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn, như: nguồn vốn được Trung ương phân bổ hàng năm để thực hiện công tác bảo trì thấp nên công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường còn hạn chế; việc sửa chữa nhỏ trên các tuyến đường chưa được quan tâm bố trí vốn và thực hiện; việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương vào giữa năm, gây khó khăn trong việc lập dự toán chi và tiến độ giải ngân không đạt,...

Qua nội dung giám sát, Ban kinh tế - ngân sách đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các Trung tâm Đăng kiểm; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh thường xuyên kiểm tra, thanh tra, đánh giá kết quả đầu tư sửa chữa các công trình giao thông, chủ động rà soát chất lượng các công trình giao thông, kịp thời tham mưu Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh quyết định sửa chữa các công trình giao thông xuống cấp; ưu tiên sữa chữa các tuyến đường ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh
Tác giả bài viết: Hồng Nhung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....