00:57 EST Thứ bảy, 23/02/2019

Bù Đăng: Tổ chức Hội nghị Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ sáu - 05/02/2016 03:40
Chiều 04/02/2016, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện – Lê Viết Diện đã thông qua dự kiến nhân sự HĐND huyện khóa VI;  đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng các đơn vị và các đoàn thể, chính trị cần nắm vững Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để giới thiệu các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng vử đại biểu HĐND huyện.
Đồng chí Lê Viết Diện - Chủ tịch HĐND huyện quán triệt một số nội dung tại Hội nghị
 
Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Phó Chủ tịch HĐND huyện trình bày một số điểm mới trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân d