23:24 ICT Thứ sáu, 30/10/2020

Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh thông qua 25 nghị quyết như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh thông qua 18 Nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa IX

kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 25 nghị quyết bao gồm:

Nghị quyết kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 02 nghị quyết bao gồm:

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ban hành 20 nghị quyết bao gồm những nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười bốn Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua các nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII

Nghị quyết kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa VII thông qua các nghị quyết như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua 23 Nghị quyết như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa VIII

Nghị quyết kỳ họp thứ mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII

Nghị quyết kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua 13 Nghị quyết như sau:

Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra trong 3 ngày 4,5,6 tháng 12 năm 2013 đã thông qua các Nghị quyết như sau:

Đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp

Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, HĐND khoá VIII

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương tích cực đã thông qua 8 Nghị quyết như sau:


Các tin khác

1 2  Trang sau
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....