08:55 ICT Thứ bảy, 31/07/2021

Nghị Quyết kỳ họp thứ Mười , mười Một HĐND tỉnh khóa IX

Thứ ba - 31/03/2020 09:31


STT Tên nghị quyết Tải về
1 Nghị Quyết số: 01/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 01/NQ-HĐND
2 Nghị Quyết số: 02/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 02/NQ-HĐND
3 Nghị Quyết số: 01/2020/NQ-HĐND về việc thay đổi Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh. 01/2020/NQ-HĐND
4 Nghị Quyết số: 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 03/NQ-HĐND
5 Nghị Quyết số: 04/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 04/NQ-HĐND
6 Nghị Quyết số: 05/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 05/NQ-HĐND
7 Nghị Quyết số: 06/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 06/NQ-HĐND
8 Nghị Quyết số: 07/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 07/NQ-HĐND
9 Nghị Quyết số: 08/NQ-HĐND về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 08/NQ-HĐND
10 Nghị Quyết số: 09/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh BP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. 09/NQ-HĐND
11 Nghị Quyết số: 10/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 10/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: Kim Trung

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....