07:49 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ bảy, HĐND khoá VIII

Thứ ba - 23/07/2013 15:52
Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương tích cực đã thông qua 8 Nghị quyết như sau:
       1. Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Chuơng trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013;
       
       2. Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013;
      
      3. Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;
     
       4. Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc bãi bỏ điểm 4, mục II - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh, kèm theo Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
     
      5. Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho cơ quan thu phí sử dụng đuờng bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
    
       6. Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc quy định múc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Bình Phuớc
   
       7. Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND kéo dài thời gian hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, biệt phái đến nhận công tác tại huyện Hớn Quản và huyện Bù Gia Mập.
    
      8. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu;

     

 

Tác giả bài viết: Lê Minh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....