06:54 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ tư - 06/01/2016 16:14
Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh ban hành những nghị quyết sau:
1/ Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2016;

2/ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016;

3/ Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

4/ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020;

5/ Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v thông qua dự toán ngân sách địa phương.

6/ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v phê duyệt tổng kết toán ngân sách nhà nước tỉnh bình phước năm 2014

7/ Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

8/ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v Sửa đổi điểm 1, mục II, điều 1 nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 17/12/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh.

9/ Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v bãi bỏ một phần điểm a, khoản 2 điều 1 nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

10/ Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

11/ Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v quy định về số lượng chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước

12/ Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 v/v thông qua tiêu thức phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

13/ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016.

14/ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

15/ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng n hân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

16/ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

17/ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

18/ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

19. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 xác nhận kết quả bầu bố sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

20. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên UBND tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Tác giả bài viết: Lê Minh

Từ khóa: ban hành, nghị quyết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....