06:02 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ năm - 18/07/2013 15:34
1. Nghị quyết về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2013 (số 16/2012/NQ-HĐND);

2. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2013 (số 17/2012/NQ-HĐND);

3. Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2013 (số 18/2012/NQ-HĐND);

4. Nghị quyết Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013, tỉnh Bình Phước (số 19/2012/NQ-HĐND); (bảng biểu kèm NQ 19)

5. Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 (số 20/2012/NQ-HĐND); (Bảng biểu kèm NQ 20)

6. Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2011 (số 21/2012/NQ-HĐND);

7. Nghị quyết về quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước (số 22/2012/NQ-HĐND);

8 Nghị quyết thông qua mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh (số 23/2012/NQ-HĐND);

9. Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Bình Phước (số 24/2012/NQ-HĐND);

10. Nghị quyết quy định một số chế độ đối với lực lượng Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực trên địa bàn tỉnh Bình Phước (số 25/2012/NQ-HĐND);

11. Nghị quyết thông qua Quy định về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước (số 26/2012/NQ-HĐND); Quy định kèm theo nghị quyết;

12. Nghị quyết Thông qua Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 (số 27/2012/NQ-HĐND); Phụ lục 1; phụ lục 2;

13. Nghị quyết về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 (số 28/2012/NQ-HĐND);

14. Nghị quyết thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước (số 29/2012/NQ-HĐND);

15. Nghị quyết thông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (đợt 1) (số 30/2012/NQ-HĐND);

16. Nghị quyết thông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (đợt 1) (số 31/2012/NQ-HĐND);

17. Nghị quyết thông qua Phương án đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3) (số 32/2012/NQ-HĐND);

18. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (số 04/NQ-HĐND);

19. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (số 05/NQ-HĐND);

20. Nghị quyết thông qua Đề án phân loại đô thị Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (số 06/NQ-HĐND).

 


Tác giả bài viết: Lê Minh

Những tin mới hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....