14:32 ICT Thứ hai, 27/09/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ sáu - 15/07/2016 15:23
Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ban hành 20 nghị quyết bao gồm những nghị quyết sau:

STT Tên Nghị quyết Tải về
1. Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/NQ-HĐND
.2. Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 02/NQ-HĐND
3. Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 03/NQ-HĐND
4. Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/NQ-HĐND
5. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 05/NQ-HĐND
6. Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/NQ-HĐND
7. Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 07/NQ-HĐND
8. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/NQ-HĐND
9. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 09/NQ-HĐND
10. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/NQ-HĐND
11. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/NQ-HĐND
12. Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu chức danh Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12/NQ-HĐND
13. Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 Về việc bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/NQ-HĐND
14. Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lên của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 14/NQ-HĐND
15  Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2016, tỉnh Bình Phước 15/NQ-HĐND
16 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. 03/2016/NQ-HĐND
17 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 về ban hành Nội quy các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 04/2016/NQ-HĐND
18 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 về ban hành Quy  định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bình Phước 05/2016/NQ-HĐND
19 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 về việc thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, tỉnh Bình Phước 06/2016/NQ-HĐND
20 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bình Phước 07/2016/NQ-HĐND

Tác giả bài viết: DNTT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....