06:58 ICT Thứ hai, 02/08/2021

Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ ba - 17/12/2013 09:35
Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa VIII diễn ra trong 3 ngày 4,5,6 tháng 12 năm 2013 đã thông qua các Nghị quyết như sau:
1. Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án điểu chỉnh địa giới hành chính huyện Bù Gia Mập thành lập huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước;
2. Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014;
3. Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014;
4. Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014, tỉnh Bình Phước;
5. Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước; Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 - 2018;
6. Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
7. Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012;
8. Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch Vùng tỉnh Bình Phước;
9. Nghị quyết sô 16/2013/NQ-HĐND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014;
10. Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về Đề án “Đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020”;
11. Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014;
12. Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
13.Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
14. Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung giá mục 107 phần C, phần E Dạnh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh;
15. Nghị quyết số 08/NQ-HĐND miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;
16. Nghị quyết số 09/NQ-HĐND xác nhân kết quả bầu bổ sung chức vụ Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;
17. Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016;
18. Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014;

Tác giả bài viết: Lê Minh

Từ khóa: thông qua, nghị quyết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....