13:12 ICT Chủ nhật, 28/02/2021

Ban kinh tế - ngân sách họp thông qua kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX (cuối năm 2020).

Chiều ngày 18/11/2020, ông Phạm Công - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh đã chủ trì họp toàn thể các thành viên Ban để thông qua các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp cuối năm 2020).

Ban dân tộc HĐND tỉnh  thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười bốn

Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ mười bốn

Ngày 17/11/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp ban xem xét các báo cáo thẩm tra về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh lính vự dân tộc; báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Ban trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất các báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất các báo cáo trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX

Sáng ngày 17/11/2020, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thống nhất các báo cáo của Ban trình tại kỳ họp thứ mười bốn, HĐND tỉnh khóa IX.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng để chuẩn bị nội dung thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh.

Chiều ngày 11/11/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết về thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 tỉnh Bình Phước trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 tỉnh Bình Phước trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở UBND tỉnh, bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã chủ trì làm việc với UBND tỉnh để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế về tình hình thu ngân sách năm 2020 và dự toán thu năm 2021

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Thuế về tình hình thu ngân sách năm 2020 và dự toán thu năm 2021

Chiều ngày 3/11/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thuế về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2020 và dự toán thu năm 2021.

Giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Vừa qua, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát tại một số trường trên địa bàn huyện Bù Đăng, huyện Chơn Thành, giám sát trực tiếp tại UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Chơn Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2020 và dự toán thu năm 2021.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2020 và dự toán thu năm 2021.

Sáng ngày 3/11/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Cục Hải quan về tình hình thu ngân sách nhà nước 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2020 và dự toán thu năm 2021.

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)

Chiều ngày 26/10/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định một số nội dung quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương và tiến hành công tác nhân sự của HĐND, UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có 57/61 đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, BTT UBMTTQVN tỉnh và các khách mời.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác quy hoạch và thực hiện hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác quy hoạch và thực hiện hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Trong các ngày 21 và 22/10/2020, Đoàn giám sát của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hớn Quản, thị xã Phước Long và Sở Giao thông vận tải để giám sát công tác quy hoạch và thực hiện hệ thống giao thông tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tham gia cùng đoàn giám sát có các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

Sáng ngày 16/10/2020, tại trụ sở HĐND tỉnh, bà Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (cuối năm 2020) của HĐND tỉnh khóa IX.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh

Chiều ngày 15/10/2020, Ông Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh đã chủ trì họp Ban để thông qua báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả phát triển kinh tế - xã hội  9 tháng đầu năm 2020 tại huyện Phú Riềng

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 tại huyện Phú Riềng

Ngày 14/10/2020, tại huyện Phú Riềng, ông Phạm Công - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Phú Riềng để giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ chín, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Phú Riềng

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, tổ chức Hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ chín, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại huyện Phú Riềng

Sáng ngày 13/10/2020, tại Hội trường UBND xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ chín, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại huyện Đồng Phú

Thường trực HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại huyện Đồng Phú

Sáng ngày 12/10/2020, tại trụ sở HĐND và UBND huyện Đồng Phú, ông Trần Ngọc Trai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Đồng Phú để giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị các nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ mười ba).

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị các nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ mười ba).

Chiều ngày 12/10/2020, Đoàn làm việc của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh do ông Phạm Công - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị các nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh (kỳ họp thứ mười ba).

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS

Từ ngày 15-17/9/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc của HĐND tỉnh do Ông Điểu Điều – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức các buổi làm việc tại huyện Bù Đăng, Bù Đốp và Lộc Ninh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 07/9/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp xem xét, thong qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Ông Hà Anh Dũng - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có phó trưởng Ban và các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện UBND huyện Hớn Quản và thành phố Đồng Xoài.

Ban KT-XH HĐND thành phố Đồng Xoài giám sát công tác  quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ban KT-XH HĐND thành phố Đồng Xoài giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Đoàn giám sát của Ban KT-XH HĐND thành phố Đồng Xoài do ông Trần Hữu Hiền-Trưởng Ban KT-XH HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật  trong công tác Thi hành án hình sự

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án hình sự

Ngày 25/8/2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, do đồng chí Phạm Phước Hải, làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác Thi hành án hình tại Công an huyện Bù Đăng.


Các tin khác

1 2 3 ... 28 29 30  Trang sau
 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....