00:49 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Thứ hai - 25/11/2013 20:38
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá VIII, ngày 21/11/2013 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành phiên họp toàn thể, mời các sở, ngành liên quan tham dự thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua “Đề án giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020”
 
Ông Điểu Hơl - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

  Trên cơ sở dự thảo thẩm tra chung của Ban dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến đóng góp của thành viên Ban và các cơ quan hữu quan tham dự cuộc họp, Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung về lĩnh vực dân tộc đã được đánh giá trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời thống nhất nhận định và phân tích thêm một số vấn đề, trọng tâm cụ thể như sau:

  1. Về định hướng: Căn cứ vào Quyết định số 449/QĐ-TT ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân tộc. UBND tỉnh cần cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp và thời gian tổ chức thực hiện.
    
  2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc trong năm 2014 cần tập trung tổ chức thực hiện 04 vấn đề sau: đề ra các giải pháp tích cực hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số; Cần quan tâm nâng cao dân trí trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. 


 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Sáu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....