01:09 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra tình hình thực hiện chính sách dân tộc năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Thứ ba - 18/11/2014 20:25
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khoá VIII, sáng ngày 18/11/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành phiên họp toàn thể, mời các sở, ngành liên quan tham dự thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
      Trên cơ sở dự thảo báo cáo thẩm tra, ý kiến đóng góp của thành viên Ban và các cơ quan hữu quan tham dự cuộc họp, lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung về lĩnh vực dân tộc đã được đánh giá trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời thống nhất nhận định và phân tích thêm một số vấn đề trọng tâm, cụ thể như sau:
      1. Về định hướng: Căn cứ vào Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định số 449/QĐ-TT ngày 13/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2015.      
      2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác dân tộc trong năm 2015 UBND tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện 03 vấn đề sau: có các giải pháp tích cực hơn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án đầu tư vào vùng DTTS và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh; tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào DTTS.
      Để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh cần có giải pháp để giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, như sau:
      1. Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào DTTS: UBND tỉnh xem xét, bố trí đủ kinh phí (ngân sách tỉnh đối ứng và hỗ trợ) thực hiện các chương trình dự án đầu tư vào vùng DTTS trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua (Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 của HĐND tỉnh về Đề án hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010 và Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 29/7/2013 của HĐND tỉnh về Đề án đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014 – 2015 và định hướng đến năm 2020); kịp thời giải quyết khó khăn về đất sản xuất cho đồng bào DTTS hiện nay đang thiếu đất, không có đất sản xuất, để hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài.
      2. Về an ninh nông thôn vùng DTTS: có giải pháp tích cực hơn để giải quyết dứt điểm khiếu nại của đồng bào DTTS trong các vụ việc khiếu nại đông người liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giao đất, cấp đất cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Có giải pháp, xử lý nghiêm các trường hợp bán điều non, cho vay nặng lãi, cầm cố, sang nhượng đất trong vùng đồng DTTS theo Chỉ thị số 14/2010/CT-UBND của UBND tỉnh.  
      3. Về công tác cử tuyển: Căn cứ tại mục b khoản 2, Điều 5, Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ. UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế ưu tiên tăng chỉ tiêu (số lượng) xét cử tuyển đối với học sinh DTTS tại chỗ.

Tác giả bài viết: Văn Sáu - Ảnh Lê Minh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....