01:07 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba - 24/04/2018 05:12
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa tổ chức đoàn giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
     Qua kết quả giám sát cho thấy, tính đến năm 2017, trẻ em dưới 16 tuổi toàn tỉnh là 306.143 người, chiếm 31,4% dân số, số trẻ em người DTTS là 79.597 người (chiếm 26% tổng số trẻ em), số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 3.500 người (chiếm 1,14% tổng số trẻ em), số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khoảng 25.000 người (chiếm 8.17% tổng số trẻ em). Trên cơ sở Quyết định 1555, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản của tỉnh triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em và hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án trên địa bàn tỉnh. Với sự nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương, của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp, một số mục tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: tỷ lệ trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi đạt 100%, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 99,93% (mục tiêu đến năm 2020 là 99%), tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển đạt 92% (mục tiêu đến năm 2020 là 85%), hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tỷ lệ xã, phường có điểm vui chơi dành cho trẻ em đạt 61,6% (mục tiêu năm 2020 là 45%),...

Bà Trần Tuyết Minh - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
     Bên cạnh những kết quả đã đạ được, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em vẫn còn một số khó khăn tồn tại đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến trẻ em ở một số địa phương chưa hiệu quả và còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, hình thức tuyên truyền mới chỉ dừng lại ở truyền thông đại chúng; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt thấp (mục tiêu đến năm 2020 đạt ít nhất 30%, nhưng đến nay chỉ đạt được 12%); việc duy trì và tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện chưa đúng quy định; việc triển khai thực hiện mô hình “Ngôi nhà an toàn” (theo Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06/5/2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tại một số địa phương còn lúng túng; đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở cấp xã thiếu cả về số lượng và chất lượng...Nguyên nhân chủ yếu do kinh phí của tỉnh trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí chi cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em còn lồng ghép vào các chương trình khác, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Việc thực hiện chế độ cho đội ngũ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cấp xã và đội ngũ cộng tác viên còn nhầm lẫn với việc thực hiện các quy định khác liên quan đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, ấp, khu phố.
     Qua giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kiến nghị sở LĐTB&XH cần tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước về trẻ em theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm và nhận thức của toàn bộ hệ thống làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích toàn xã hội tham gia bảo vệ và chăm sóc trẻ em; đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hay, cách làm thiết thực trong toàn tỉnh; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp. Ban cũng kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp quan tâm phân bổ ngân sách hàng năm để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh (theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật trẻ em); tiếp tục bố trí kinh phí cho đội ngũ làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xem xét bố trí kinh phí 6 tháng cuối năm 2018 cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Tác giả bài viết: Thanh Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....