01:00 EDT Thứ sáu, 30/07/2021

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnhgiám sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Thứ năm - 13/10/2016 23:16
Chiều ngày 10/10/2016, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
Theo báo cáo, có 7 thiết chế văn hóa cấp tỉnh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý với 246 cán bộ, công chức viên chức và người lao động.  11/11 huyện, thị xã đã thành lập      Trung tâm Văn hóa Thể thao với đội ngũ cán bộ viên chức là 163 người, trong đó có 8/11 Trung tâm Văn hóa Thể thao đã có trụ sở riêng (huyện Phú Riềng, Hớn Quản, Chơn Thành chưa có trụ sở); 8/11 huyện, thị xã có thư viện trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao. Tổng số thiết chế văn hóa xã có 111 và có  851 thiết chế văn hóa thôn trên tổng số 861 thôn ấp trong toàn tỉnh.
Trong thời gian qua cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng và kêu gọi xã hội hóa các thiết chế văn hóa. Qua quá trình sử dụng cho thấy các thiết chế văn hóa đã phát huy được công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần tích cực trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”. Tuy nhiên phần lớn Nhà văn hóa xã và thôn trên địa bàn toàn tỉnh chưa đạt chuẩn, thiếu cơ sở vật chất theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL, ngày 08/3/2011 và Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL, ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn. Hầu hết các thiết chế văn hóa từ huyện đến xã không có nơi vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Một số thiết chế cơ sở tổ chức hoạt động chưa thường xuyên, chủ yếu phục vụ hội họp; nội dung, hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa phong phú, hấp dẫn dẫn đến chưa thu hút đông đảo nhân dân sinh hoạt. Một số thiết chế văn hóa, thể thao bị xuống cấp nhưng không có kinh phí sửa chữa. Tủ sách pháp luật tại một số Nhà văn hóa thôn, ấp không phát huy hiệu quả. Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn, không có phụ cấp và ít được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Kinh phí hoạt động cho các thiết chế văn hóa hạn chế.
     Kết luận tại buổi làm việc đồng chí Trần Tuyết Minh đánh giá cao những kết quả ngành Văn hóa tỉnh đã đạt được trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, đồng thời đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tăng cường quán triệt trong Ngành văn hóa về Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa và của Ngành để tham mưu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thuộc lĩnh vực văn hóa; nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về thiết chế văn hóa; rà soát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch liên quan đến thiết chế văn hóa để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; nghiên cứu hình mẫu nghiệp vụ thiết chế văn hóa để hướng dẫn cho Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa hoạt động và tập huấn nghiệp cho Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa đồng thời nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý, tổ chức sử dụng các hoạt động của Nhà văn hóa xã, ấp để chuyển giao về cơ sở tập huấn, trang bị tài liệu; phối hợp với UBND các huyện thị xã chỉ đạo thực hiện các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thiết chế văn hóa trong thời gian sớm nhất và quan tâm bố trí kinh phí hoạt động cho Nhà văn hóa ở xã, ấp, tăng cường xã hội hóa hoạt động các thiết chế văn hóa.

Tác giả bài viết: Vũ Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....