08:53 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Thứ sáu - 26/04/2019 08:27
Ngày 23/4/2019, ông Điểu Điều – UVTT, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã chù trì họp Ban xem xét thông qua Báo cáo kết quả giám sát về việc triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.
     Qua kết quả giám sát cho thấy, trong thời gian qua, để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng để xây dựng kế hoạch thực hiện; các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có sự quan tâm trong công tác tuyển dụng, bố trí sử dụng; quy hoạch nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; bố trí công tác cho 130 học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp ra trường theo chính sách cử tuyển.
     Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cụ thể: Trong quá trình triển khai, còn 07 UBND cấp huyện chưa xây dựng và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án (trừ 04 huyện, thành phố: Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành và Bù Gia Mập); hiện nay, số lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp ở các địa phương hiện nay còn thấp so với quy định của Đề án. Đến ngày 20/3/2019, UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch Số 67/KH-UBND để tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh là chậm so với lộ trình thực hiện Đề án của Thủ tướng đã đề ra. Nguyên nhân, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ (giữa Sở Nội vụ với Ban Dân tộc tỉnh; giữa các sở, ngành tỉnh với UBND cấp huyện) chưa tốt; chưa tổ chức việc điều tra, khảo sát số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh dẫn đến không cung cấp được số liệu xây dựng kế hoạch thực hiện; hiện nay. Bên cạnh đó, việc thực hiện tinh giảm biên chế dẫn đến không còn chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.
     Từ kết quả giám sát, Ban dân tộc HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác bố trí sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn, vị trí việc làm. Đối với các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện: xây dựng phương án tuyển dụng sinh viên cử tuyển ra trường để tuyển dụng, quy hoạch, bổ sung vào nguồn cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương; đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã để làm cơ sở cho việc quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo xã, phường, thị trấn.

Tác giả bài viết: Văn Sáu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....