03:18 EDT Thứ hai, 02/08/2021

Kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

Thứ ba - 06/07/2021 21:24
Trong hai ngày 30/6 và 01/7/2021, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 1 để tiến hành công tác tổ chức, bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông qua một số quy định về hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ và tiến hành nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quyết định nhiều vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
     Trong ngày làm việc thứ nhất, căn cứ quy định của pháp luật, HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu bà Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Lê Hoàng Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ông Huỳnh Hữu Thiết – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bà Trần Tuyết Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Huỳnh Anh Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trần Văn Mi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. HĐND tỉnh đã bầu các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh; bầu Ủy viên UBND tỉnh là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trên cơ sở xem xét tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định thành lập Ban dân tộc của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và quyết định số lượng Ủy viên của các Ban HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh nghe bài phát biểu qua trọng của Bí thư Tỉnh ủy; nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu và trao giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tri ân đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 không tái cử; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021.
     Trong ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh thông qua một số quy định về hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ và tiến hành nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong bối cảnh kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng các phương án điều hành kinh tế - xã hội năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như: kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,16%, thuộc nhóm cao của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 6.826 tỷ đồng, đạt 61% nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng chi ngân sách ước thực hiện là 7.536 tỷ đồng, đạt 54% nghị quyết HĐND tỉnh thông qua, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai chỉ đạo quyết liệt và được kiểm soát chặt chẽ. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, dân tộc tiếp tục được quan tâm. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách cho người có công, công tác bảo trợ xã hội thực hiện kịp thời. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm ở 3 tiêu chí, quốc phòng - an ninh ổn định.

Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
     Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan trong bộ máy nhà nước cần khẩn trương củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, tâm huyết, đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực và trình độ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và thực hiện chức năng giám sát của HĐND tỉnh. Kịp thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề bức xúc của cử tri; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HĐND tỉnh đã đề ra năm 2021, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách điều chỉnh đề ra là 13.000 tỷ đồng; tiếp tục rà soát và thực hiện tốt biện pháp thu ngân sách từ nguồn tiền sử dụng đất. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có tổng nguồn vốn đầu tư lớn; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chính sách giải tỏa, đền bù để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Phát huy và tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan cho phù hợp với nhiệm kỳ mới. Kỳ họp đã thông qua 32 nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao của đại biểu HĐND tỉnh. 

Tác giả bài viết: Phương Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....