09:05 ICT Thứ tư, 28/07/2021

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019.

Thứ ba - 07/05/2019 10:34
Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch với các cơ quan liên quan để chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2019.

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2019, sáng ngày 04/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh do bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị liên tịch trước kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa IX với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan hữu quan để bàn và thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, làm cơ sở cho các ngành, đơn vị tổ chức thực hiện
     Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
     Về cơ bản Hội nghị thống nhất với dự thảo về công tác chuẩn bị nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ tám (giữa năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.
Nội dung của kỳ họp ngoài các báo cáo, văn bản thường kỳ của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trình kỳ họp (như: kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp,…; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình tại kỳ họp) còn có các báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp (như: kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2019; kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh đến nay; thu – chi ngân sách năm 2018 theo khoản 5, điều 60, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; phương án đề nghị phân bổ nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2018 theo khoản 6, điều 36, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và điều 59, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015,…). Thông báo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. Thông báo của UBMTTQVN tỉnh về hoạt động của MTTQVN tham gia xây dựng chính quyền và các Báo cáo công tác của TAND, VKSND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH phát biểu tại Hội nghị
     Dự kiến kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết về: chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020; phương án bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước; phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước; danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định mức trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước; quy định công tác thu, chi các khoản được vận động thu tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2019; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019 tỉnh Bình Phước; giao chỉ tiêu biên chế viên chức (số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập) năm 2019; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh; ban hành chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh một số nghị quyết về: Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về thông qua quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2019 tỉnh Bình Phước Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2017, …
     Tại Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các chính sách do HĐND tỉnh quyết định, ban hành cũng như việc tham mưu và tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan liên quan cần tiếp tục nỗ lực, chủ động nhiều hơn nữa để mỗi chính sách ban hành, thực hiện đều hướng đến và đáp ứng được quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, cử tri tỉnh nhà.
     Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cám ơn đ/c Nguyễn Văn Lợi- UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự và phát biểu, định hướng những nội dung quan trọng, cần thiết trình HĐND xem xét trong kỳ họp thứ 8. Đồng thời đây cũng là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn, đề nghị các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung đã thống nhất, lưu ý phải đảm bảo các mốc thời gian như dự kiến. Các cơ quan được phân công chuẩn bị nội dung và phục vụ kỳ họp cần phối kết hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung cần thiết. Tăng cường việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu, chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, hướng đến kỳ họp không giấy. Đề nghị Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tích cực chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp, không để xảy ra việc chậm trong công tác chuẩn bị. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần trao đổi, tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình UBND tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng quy trình, thủ tục theo quy định; đảm bảo chất lượng văn bản ngay từ đầu, không phải mất thời gian để điều chỉnh nhiều lần; sớm hoàn chỉnh nội dung để thuận lợi việc cung cấp tài liệu cho Đại biểu theo quy định. Thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 7/2019.

Tác giả bài viết: Phương Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN VIDEO

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....