04:46 ICT Thứ sáu, 02/10/2020

Tổ chức

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Thường trực HĐND
1 Huỳnh Thị Hằng Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ, Chủ Tịch HĐND tỉnh 14/9/1975 0982009475
2 Trần Ngọc Trai UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 14/5/1962 0913.880.042
3 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh 16/9/1961 0913.880.038
4 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
5 Phạm Phước Hải UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 10/10/1962 0987.088.036
6 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
Ban Kinh tế - Ngân sách
1 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 16/9/1961 0913.880.038
2 Nguyễn Quốc Cường Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 31/01/1973 0913.688.515
3 Nguyễn Tiến Tân Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 27/8/1965 0914.126.036
4 Nguyễn Thanh Bình TUV, Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước 02/02/1964 0901.202.626
5 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
6 Nguyễn Hoàng Thái TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long 0913.109.313
7 Võ Quang Thuận Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh 10/10/1960 0918.562.137
Ban Văn hóa - Xã hội
1 Hà Anh Dũng TUV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 14/5/1973 0918143933
2 Vũ Thanh Ngữ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 04/02/1976 0933.504.222
3 Lê Thị Thanh Loan Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ 20/10/1982 0918.201.082
4 Trần Quốc Duy TUV, Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ 15/01/1981 0937.729.266
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa TUV, Bí thư Huyện Hớn Quản 05/12/1973 0913.643.019
6 Lã Thị Thu Hương Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 06513.500.368
7 Dương Văn Tải Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh 7/4/1951 0913.992.809
8 Nguyễn Hồng Trà TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 20/7/1967 0913.139.383
Ban Pháp chế
1 Phạm Phước Hải UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế 10/10/1962 0987.088.036
2 Trịnh Văn Huy Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 24/01/1962 0937.564.667
3 Trịnh Thị Hòa Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 18/10/1980 0979.751.852
4 Nguyễn Minh Hợi TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long 30/4/1972 0913.880.032
5 Trần Văn Lân TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng 5/7/1963 0979.880.036
6 Nguyễn Văn Phương Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 15/10/1965 0918.903.146
7 Đào Thị Triển Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh 20/6/1982 01248.291.713
Ban Dân tộc
1 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
2 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 16/09/1977 0918.074.473
3 Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Người có công Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 26/6/1978 0983.422.329
4 Quách Thị Ánh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 31/8/1979 0908.685.166
5 Đào Thị Lanh TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 15/12/1972 0908.280.009
6 Điểu Thiệt Thành viên Ban 10/11/1960 0913.630.941
7 Trần Thanh Phụng Chủ tịch HDDTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 7/7/1968 0913.937.146
Đại biểu HĐND
1 Trương Thị Ngọc Anh Phó Trưởng phòng Người có công Sở Lao động, Thương binh & Xã hội 26/6/1978 0983.422.329
2 Quách Thị Ánh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 9/8/1979 0908.685.166
3 Nguyễn Thanh Bình TUV, Chủ tịch Cty TNHH MTV Cao su Bình Phước 12/02/1964 0901.202.626
4 Nguyễn Thanh Bình Bộ đội, Đại tá Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 29/3/1969 0982.343.443
5 Phạm Công TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 16/9/1961 0913.880.038
6 Trần Văn Chung TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 02/01/1963 0913.880.148
7 Nguyễn Quốc Cường Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 31/01/1973 0913.688.515
8 Nguyễn Tiến Dũng Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh 10/10/1959 0919207799
9 Nguyễn Văn Dũng UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy 10/5/1962 0913.881.199
10 Hà Anh Dũng TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh Uỷ 14/5/1973 0918.143.933
11 Trần Quốc Duy TUV, Bí Thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp trẻ 15/01/1981 0937.729.266
12 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/01/1973 0912.244.852
13 Lê Vinh Đởm (Linh mục Lê Vinh Đởm) Linh mục Chánh xứ Lộc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh 14/3/1955 0919.922.122
14 Nguyễn Tấn Hải UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư Huyện ủy Chơn Thành 30/01/1978 0913.937.072
15 Phạm Phước Hải UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế 0987.088.036
16 Huỳnh Thị Hằng Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Uỷ, Chủ Tịch HĐND tỉnh 14/9/1975 0982.009.475
17 Trần Tuệ Hiền Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ Tịch UBND tỉnh 19/02/1969 0918.035.078
18 Trần Thị Xuân Hiền Quản lý Kinh doanh, Phó giám đốc Công ty Mỹ Lệ TNHH 04/02/1980 0918.256.057
19 Nguyễn Thị Xuân Hòa TUV, Bí Thư huyện ủy Hớn Quản 05/12/1973 0913.643.019
20 Trịnh Thị Hòa Phó Trưởng Ban Pháp chế 18/10/1980 0979.751.852
21 Nguyễn Minh Hợi TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long 30/4/1972 0913.880.032
22 Trịnh Văn Huy Phó Trưởng Ban Pháp chế 24/01/1962 0937.564.667
23 Lã Thị Thu Hương Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 01/7/1968 06513.500.368
24 Đỗ Thị Thanh Hương Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước 27/5/1977 0907.197.677
25 Nguyễn Thị Lan Hương Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 18/5/1958 0913.937.222
26 Nguyễn Văn Khánh TUV, Chánh văn phòng Tỉnh ủy 10/4/1963 0969.162.162
27 Võ Đăng Khoa Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước 26/02/1978 0916.757.179
28 Đào Thị Lanh TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 15/12/1972 0908.280.009
29 Lê Hoàng Lâm TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường 14/11/1965 0913.641.760
30 Trần Văn Lân TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng 5/7/1963 0979.880.036
31 Lê Thị Thanh Loan Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Uỷ 20/10/1982 0918.201.082
32 Nguyễn Văn Lợi Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy 23/8/1961 0903.880.036
33 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
34 Trần Tuyết Minh UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh 31/8/1969 0918.680.569
35 Huỳnh Anh Minh TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 30/11/1966 0913.880.050
36 Vũ Thanh Ngữ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội 04/02/1976 0933.504.222
37 Lê Quang Oanh Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập 05/9/1969 0918.087.162
38 Trần Thanh Phụng Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng 07/7/1968 0913.937.146
39 Ma Ly Phước TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 11/5/1965 0932.101.542
40 Nguyễn Văn Phương Bộ đội Biên phòng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 06/12/1965 0918.903.146
41 Võ Sá TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 06/6/1963 0913.937.206
42 Điểu Huỳnh Sang TUV, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước 25/12/1980 0907.264.128
43 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 16/9/1977 0918.074.473
44 Dương Văn Tải Cán bộ hưu trí, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh 07/4/1951 0913.992.809
45 Trần Mỹ Tâm Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh 17/8/1987 0972.087.979
46 Nguyễn Tiến Tân Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách 27/8/1965 0914.126.036
47 Lê Anh Tuấn Phó Giám đốc Sở Y tế 31/01/1977 0913.124.812
48 Đặng Kim Tuyến Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh 18/3/1967 0913.169.714
49 Trần Thị Ánh Tuyết UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ 01/5/1967 0979.730.547
50 Nguyễn Hoàng Thái TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long 30/12/1961 0913.109.313
51 Nguyễn Thị Thảo Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương 14/6/1949 0908.636.567
52 Trần Thị Phương Thảo Kỹ sư, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú 18/2/1980 0122.560.9609
53 Điểu Thiệt Nông dân SXKD giỏi 11/10/1960 0913.630.941
54 Võ Quang Thuận Chủ tịch Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh 10/10/1960 0918.562.137
55 Bùi Thị Minh Thúy UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài 24/9/1977 0911.920.999
56 Nguyễn Thanh Thuyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 19/5/1975 0913.979.884
57 Nguyễn Hồng Trà TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 20/7/1967 0913.139.383
58 Trần Ngọc Trai UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh 14/5/1962 0913.880.042
59 Lê Thị Xuân Trang UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 29/01/1969 0913.863.169
60 Đào Thị Triển Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh 20/6/1982 0931203018
61 Trần Văn Vinh Bí Thư Huyện ủy huyện Đồng Phú 01/01/1966 0918.565.617
62 Huỳnh Thị Thùy Trang TUV, Quyền Giám Đốc Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội 10/6/1982 0944.308.745
Lãnh đạo Văn phòng
1 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng 0983.007.141
Phòng Tổng hợp
1 Đào Thị Triển Trưởng phòng 01248.291.713
2 Nguyễn Văn Sáu Phó Trưởng phòng 0919.101.624
3 Nguyễn Thị Lâm Chuyên viên 06/05/1981 0917.960.925
4 Nguyễn Thị Quý Hợi Chuyên viên 0972.944.028
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
1 Nguyễn Văn Nguyện Trưởng phòng 0949.737.025
2 Huỳnh Thị Thanh Uyên Phó Trưởng phòng 0973.933.669
3 Trương Thị Bích Phó Trưởng phòng 14/02/1974 0918.937.878
4 Lê Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 13/9/1987 0932.732.655
5 Hoàng Ngọc Lĩnh Kế Toán 17/05/1978 0915.179.234
6 Thạch Kim Trung Chuyên viên 0904.378.700
7 Phan Thị Nhạn Văn thư 03/03/1984 0933.006.788
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....