13:47 ICT Thứ hai, 27/09/2021

Tổ chức

STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Thường trực HĐND
1 Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh 14/9/1975 0982.009.475
2 Lê Hoàng Lâm UVBTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 14/11/1965 0913.641.760
3 Huỳnh Hữu Thiết TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh 12/10/1967 0944.769.979
4 Hà Anh Dũng UVBTV TU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 14/5/1973 0918143933
5 Giang Thị Phương Hạnh UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 20/12/1976 0942.807.777
6 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
Ban Kinh tế - Ngân sách
1 Huỳnh Hữu Thiết Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 12/10/1967 0944.769.979
2 Nguyễn Tiến Tân Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 27/8/1965 0914.126.036
3 Vũ Mạnh Tiến Phó Trưởng Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 04/01/1975 0975.445.554
4 Nguyễn Phúc Hậu TUV, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp 01/10/1965 0913.937.387
5 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
6 Hà Văn Kiên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 05/11/1981 0903.087.825
7 Phạm Thụy Luân TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long 19/10/1975 0918.355.718
8 Lê Anh Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng 14/4/1972 0918.492.984
9 Nguyễn Thanh Nhã Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tần kỹ thuật Becamex Bình Phước 06/11/1975 0913.125.239
Ban Văn hóa - Xã hội
1 Hà Anh Dũng UVBTV TU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 14/5/1973 0918143933
2 Vũ Thanh Ngữ Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 04/02/1976 0933.504.222
3 Nguyễn Ngọc Lương Phó Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh 20/12/1974 0888.394.639
4 Nguyễn Thị Hương Giang Chủ tịch Liên Đoàn Lao động tỉnh 02/7/1978 0918.373.079
5 Nguyễn Thị Xuân Hòa TUV, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản 05/12/1973 0913.643.019
6 Đào Thị Lanh TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 15/12/1972 0908.280.009
7 Nguyễn Thị Minh Nhâm TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước 22/6/1982 0913.109.230
8 Bùi Minh Thúy Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài 24/9/1977 0911.920.999
9 Nguyễn Thanh Thuyên Hiệu Trưởng Trường Chính trị tỉnh 19/5/1975 0913.979.884
Ban Pháp chế
1 Giang Thị Phương Hạnh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy,Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 20/12/1976 0942.807.777
2 Trịnh Thị Hòa Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh 18/10/1980 0979.751.852
3 Trần Hoàng Tâm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 12/12/1983 0867.002.279
4 Bùi Quốc Bảo TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long 01/01/1978 0918.544.667
5 Phan Văn Hóa Phó Chỉ Huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 04/02/1972 0976.302.215
6 Dương Văn Mạnh TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh 04/04/1967 0917.856.016
7 Hoàng Minh Quang Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh 23/3/1975 0918.350.609
8 Vũ Long Sơn TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 15/11/1971 0908.269.747
Ban Dân tộc
1 Điểu Điều Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
2 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 16/09/1977 0918.074.473
3 Trần Quốc Duy TUV, Bí thư Tỉnh đoàn 15/01/1981 0937.729.266
4 Võ Trọng Hòa Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 26/3/1981 0907.178.379
5 Dương Thanh Huân TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp 11/9/1975 0913.637.204
6 Vũ Lương TUV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 26/5/1975 0919.370.981
7 Phùng Hiệp Quốc TUV, Bí thư huyện ủy Bù Gia Mập 04/9/1975 0915.848.584
8 Nguyễn Văn Ruân Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 02/4/1970 0982.335.027
Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1 Bùi Quốc Bảo TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long 01/01/1978 0918.544.667
2 Đoàn Văn Bắc TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 30/3/1966 0972.595.979
3 Nguyễn Minh Chánh Linh mục Chánh xứ Giáo xứ An Khương, Hớn Quản 19/12/1975 0918.657.791
4 Điểu Điều Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh 01/10/1973 0912.244.852
5 Hà Anh Dũng UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh 14/5/1973 0918.143.933
6 Trần Quốc Duy Bí thư Tỉnh Đoàn 15/01/1981 0937.729.266
7 Nguyễn Thị Hương Giang TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh 02/7/1978 0918.373.079
8 Nguyễn Tấn Hải TUV, Bí thư Huyện ủy huyện Chơn Thành, Chủ tịch HĐND huyện Chơn Thành 30/01/1978 0913.937.072
9 Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh 14/9/1975 0918.092.758
10 Giang Thị Phương Hạnh Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 20/12/1976 0942.807.777
11 Nguyễn Phúc Hậu TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan va doanh nghiệp tỉnh 01/10/1965 0913.937.387
12 Trần Tuệ Hiền Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 19/02/1969 0918.035.078
13 Phan Văn Hóa Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh 04/02/1972 0976.302.215
14 Võ Trọng Hòa Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 26/3/1981 0907.178.379
15 Nguyễn Thị Xuân Hòa TUV, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản 05/12/1973 0913.643.019
16 Trịnh Thị Hòa Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 18/10/1980 0979.751.852
17 Nguyễn Minh Hợi UVBTV TU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy 30/4/1972 0913.880.032
18 Dương Thanh Huân TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp 11/9/1975 0913.637.204
19 Hà Văn Kiên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh 05/11/1981 0903.087.825
20 Lê Hoàng Lâm UVBTV TU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 14/11/1965 0913.641.760
21 Đào Thị Lanh TUV, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh 15/12/1972 0908.280.009
22 Vũ Ngọc Long TUV, đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy 23/8/1971 0913.937.224
23 Phạm Thụy Luân TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long 19/10/1975 0918.355.718
24 Nguyễn Ngọc Lương Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh 20/12/1974 0888.394.639
25 Vũ Lương TUV, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 26/5/1975 0919.370.981
26 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh 12/10/1975 0983.007.141
27 Dương Văn Mạnh TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh 04/04/1967 0917.856.016
28 Trần Văn Mi TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 03/9/1968 0918.446.230
29 Huỳnh Anh Minh Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 30/11/1966 0913.880.050
30 Nguyễn Thị Ngọc Minh Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TV TK ĐT và XD Thanh Minh 24/4/1985 0919.499.865
31 Trần Tuyết Minh UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 31/8/1969 0918.680.569
32 Lê Anh Nam Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng 14/4/1972 0918.492.984
33 Lê Tấn Nam TUV, Giám đốc Sở Tài chính 01/02/1977 0983.558.879
34 Nguyễn Văn Nghiêm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quang Trung 15/12/1979 0918.918.447
35 Vũ Thanh Ngữ Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh 04/02/1976 0933.504.222
36 Nguyễn Thanh Nhã Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex Bình Phước 06/11/1975 0981.415.514
37 Nguyễn Thị Minh Nhâm TUV, Giám đốc, Tổng biên tập Đài phát thanh Truyền hình Bình Phước 22/6/1982 0913.109.230
38 Lý Trọng Nhân Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 17/9/1976 0976.333.445
39 Hoàng Minh Quang Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Bình Phước 23/3/1975 0918350609
40 Phùng Hiệp Quốc TUV, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập 04/9/1975 0915.848.584
41 Nguyễn Văn Ruân Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Bình Phước 02/4/1970 0982.335.027
42 Điểu Huỳnh Sang TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh 25/12/1980 0907.264.128
43 Lê Trường Sơn UVBTV TU, Bí thư- Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh 27/11/1976 0815.999.799
44 Vũ Long Sơn TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 15/01/1971 0908.269.747
45 Trần Hoàng Tâm Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 12/12/1983 0867.002.279
46 Nguyễn Tiến Tân Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh 27/8/1965 0914.126.036
47 Nguyễn Thị Thảo Phó Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước 14/6/1949 0908.636.567
48 Huỳnh Hữu Thiết TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 12/10/1967 0944.769.979
49 Phan Văn Thư Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh 8/4/1960 0988.570.636
50 Nguyễn Thị Thuận Phó chủ tịch Thường trực Hội nạ nhân chất độc gia cam 12/4/1963 0918158.919
51 Bùi Thị Minh Thúy Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài 24/9/1977 0911.920.999
52 Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và DVTH Bình Phước 20/12/1972 0989.180.199
53 Vũ Xuân Thủy Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước 24/01/1971 0918.513.898
54 Nguyễn Thanh Thuyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước 19/5/1975 0913.979.884
55 Vũ Mạnh Tiến Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh 04/01/1973 0975.445.554
56 Nguyễn Hồng Trà UVBTV TU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước 20/7/1967 0913.139.383
57 Lê Thị Xuân Trang UVBTV TU, Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 29/01/1969 0911.349.266
58 Lưu Minh Tuyến Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 21/3/1971 0919.257.213
59 Trần Văn Vinh TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đồng Phú 01/01/1966 0918.565.617
60 Nguyễn Văn Sơn Phó Trưởng ban Dân tộc 16/9/1977 0918.074/473
Lãnh đạo Văn phòng
1 Đỗ Văn Mạnh Chánh Văn phòng 0983.007.141
2 Đào Thị Triển Phó Chánh Văn Phòng 0867.417.636
Phòng Công tác Hội đồng
1 Nguyễn Văn Nguyện Trưởng phòng 0949.737.025
2 Nguyễn Thị Lâm Phó trưởng phòng 06/05/1981 0917.960.925
3 Nguyễn Thị Quý Hợi Chuyên viên 0972.944.028
4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0974.412.633
5 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên 0356.039.450
6 Nguyễn Minh Huy Chuyên viên 0977.590.549
Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị
1 Trương Thị Bích Phó Trưởng phòng 14/02/1974 0918.937.878
2 Huỳnh Thị Thanh Uyên Phó Trưởng phòng 0973.933.669
3 La Văn Trường Chuyên viên
4 Hoàng Ngọc Lĩnh Kế Toán 17/05/1978 0915.179.234
5 Phan Thị Nhạn Văn thư 03/03/1984 0933.006.788
6 Hoàng Thị Hiền 0898.994.348
Phòng Công tác Quốc hội
1 Mai Anh Nam 0983.706.040
2 Trần Quốc Khánh 0329.592.919
Phòng Thông tin Dân nguyện
1 Võ Thị Mỹ Hạnh 0982567393
2 Thạch Kim Trung Chuyên viên 05/10/1983 0904.378.700
3 Lê Thị Minh Nguyệt Chuyên viên 13/9/1987 0932.732.655
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....