20:06 EDT Thứ tư, 22/05/2019
 • Họ và tên : Đặng Kim Tuyến
 • Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Nông nghiệp
 • Chức danh chính : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 18/3/1967
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại : 06513.568.381     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.169.714
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....