07:01 ICT Thứ ba, 18/06/2019
 • Họ và tên : Đào Thị Lanh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng
 • Chức danh chính : TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Dân tộc
 • Ngày sinh : 15/12/1972
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0908.280.009
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....