06:54 ICT Thứ ba, 18/06/2019
 • Họ và tên : Đào Thị Triển
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Trưởng phòng
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Phòng Tổng hợp
 • Ngày sinh :
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại : 06513.870.988     Số máy lẻ:
 • Di động : 01248.291.713
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....