02:20 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Đỗ Thị Thanh Hương
 • Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Chuyên ngành Tài chính TD
 • Chức danh chính : Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Bình Phước
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 27/5/1977
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.881.007     Số máy lẻ:
 • Di động : 0907.197.677
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....