02:18 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Đỗ Văn Mạnh
 • Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Luật
 • Chức danh chính : Phó Chánh Văn phòng
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Lãnh đạo Văn phòng
 • Ngày sinh :
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 0983007141     Số máy lẻ:
 • Di động : 0983.007.141
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : do_van_manh1975@yahoo.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....