02:13 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Đỗ Văn Mạnh
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật
 • Chức danh chính : Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Kinh tế - Ngân sách
 • Ngày sinh : 12/10/1975
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp Chính trị
 • Điện thoại : 06513.999.946     Số máy lẻ:
 • Di động : 0983.007.141
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....