13:16 EST Thứ ba, 19/02/2019
 • Họ và tên : Hà Anh Dũng
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Hành Chính
 • Chức danh chính : TUV, Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Ban Văn hóa - Xã hội
 • Ngày sinh : 14/5/1973
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0918.143.933
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....