02:14 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Huỳnh Anh Minh
 • Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Hành chính
 • Chức danh chính : TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 30/11/1966
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.880.050
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....