20:42 EDT Thứ hai, 15/10/2018
 • Họ và tên : Huỳnh Thị Thùy Trang
 • Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế
 • Chức danh chính : TUV, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 10/6/1982
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0944.308.745
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....