05:30 ICT Thứ năm, 13/12/2018
 • Họ và tên : Lã Thị Thu Hương
 • Trình độ chuyên môn : Cao đẳng sư phạm; Đại học Luật
 • Chức danh chính : Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Văn hóa - Xã hội
 • Ngày sinh :
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp lý luận Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 06513.500.368
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....