06:49 ICT Thứ ba, 18/06/2019
  • Ngày sinh : 13/9/1987
  • Nơi sinh :
  • Ngày vào đảng :
  • Trình độ lý luận chính trị :
  • Điện thoại : 06513.700.639     Số máy lẻ:
  • Di động : 0932.732.655
  • Địa chỉ nhà riêng :
  • Địa chỉ email : leminhnguyet9@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....