02:11 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Mai Tấn Hùng
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Phó Trưởng phòng
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Phòng Tổng hợp
 • Ngày sinh : 16/06/1959
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.870.759     Số máy lẻ:
 • Di động : 0988.260.802
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : maitanhung.hdnd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....