02:15 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Hoàng Thái
 • Trình độ chuyên môn : Đại học Kinh tế Lâm nghiệp
 • Chức danh chính : TUV, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã Phước Long
 • Chức danh kiêm nghiệm : Thành viên Ban
 • Thuộc phòng ban : Ban Kinh tế - Ngân sách
 • Ngày sinh :
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.109.313
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....