18:29 EST Chủ nhật, 16/12/2018
 • Họ và tên : Nguyễn Hữu Thuận
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Chuyên viên
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Phòng Tổng hợp
 • Ngày sinh : 01/03/1987
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0903.477.242
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : huuthuan.hdnd.bp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....