02:19 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Thanh Bình
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
 • Chức danh chính : TUV, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan Dân chính Đảng tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 12/02/1964
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0901.202.626
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....