02:11 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Thanh Bình
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Đào tạo cán bộ Trung, Sư đoàn
 • Chức danh chính : Bộ đội, Đại tá Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 29/3/1969
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0982.343.443
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....