12:14 EDT Thứ hai, 15/10/2018
 • Họ và tên : Nguyễn Thị Lâm
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Chuyên viên
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Phòng Tổng hợp
 • Ngày sinh : 06/05/1981
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.700.669     Số máy lẻ:
 • Di động : 0917.960.925
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : nlamhdbp@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....