20:00 EDT Thứ tư, 22/05/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Thị Lan Hương
 • Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Khoa học lịch sử
 • Chức danh chính : Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 18/5/1958
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân Chính trị
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.937.222
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....