00:01 EST Chủ nhật, 17/02/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Thị Thảo
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 14/6/1949
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.879.422     Số máy lẻ:
 • Di động : 0908.636.567
 • Địa chỉ nhà riêng : Chùa Quang Minh
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....