20:02 EDT Thứ tư, 22/05/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Thị Thảo
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Tu sĩ, Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Phước, Phó Ban Ni giới Trung ương
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 14/6/1949
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.879.422     Số máy lẻ:
 • Di động : 0908.636.567
 • Địa chỉ nhà riêng : Chùa Quang Minh
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....