02:20 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Văn Sáu
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Phó Trưởng phòng
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Phòng Tổng hợp
 • Ngày sinh :
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.700.729     Số máy lẻ:
 • Di động : 0919.101.624
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email : nguyenvansau_66@yahoo.com.vn
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....