02:19 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Văn Sơn
 • Trình độ chuyên môn :
 • Chức danh chính : Phó Trưởng ban Dân tộc
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Ban Dân tộc
 • Ngày sinh : 16/09/1977
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.502.239     Số máy lẻ:
 • Di động : 0918.074.473
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Lịch tuần

Khác

Liên kết website

....