13:19 EST Thứ ba, 19/02/2019
 • Họ và tên : Nguyễn Văn Thành
 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sử - Lưu trữ; Cử nhân Hành chính
 • Chức danh chính : Chánh Văn phòng HĐND tỉnh
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Thường trực HĐND
 • Ngày sinh : 25/10/1961
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại : 06513.999.927     Số máy lẻ:
 • Di động : 0981.677.999
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....