02:12 EDT Thứ tư, 19/06/2019
 • Họ và tên : Phạm Công
 • Trình độ chuyên môn : Đại học Tài chính kế toán, Cử nhân hành chính
 • Chức danh chính : TUV, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
 • Chức danh kiêm nghiệm :
 • Thuộc phòng ban : Đại biểu HĐND
 • Ngày sinh : 16/9/1961
 • Nơi sinh :
 • Ngày vào đảng :
 • Trình độ lý luận chính trị :
 • Điện thoại :     Số máy lẻ:
 • Di động : 0913.880.038
 • Địa chỉ nhà riêng :
 • Địa chỉ email :
Lĩnh vực phụ trách
 

TIN VIDEO

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

Liên kết website

....